Formatowanie tekstu

www.tbom.pl

Student piszący pracę magisterską ma się wykazać nie tylko umiejętnością syntezy, prowadzenia badań czy formułowania uargumentowanych wniosków. Liczy się także wymiar techniczny związany z opanowaniem procedury tworzenia tekstu.

Dlatego cała praca musi się estetycznie prezentować pod względem wizualnym. Każdy edytor tekstowy (Word, Writer oraz inne) daje szerokie możliwości formatowania.

Możemy swobodnie dobierać czcionki oraz ich rozmiar, stosować pogrubienia, modyfikować interlinię i robić wiele innych rzeczy. Promotor chce z reguły, aby każda z prac pisanych na jego seminarium wyglądała według określonego wzorca.

Informacje w tym zakresie studenci otrzymają na samym początku. My musimy zwracać uwagę na detale.

Cały tekst pracy na wszystkich stronach powinien zostać wyjustowany, czyli wyrównany do lewej i prawej strony. Standardowa czcionka, którą piszemy tekst główny ma rozmiar 12 (przy założeniu, że stosujemy font Times New Roman).

Czcionka tytułów rozdziałów i podrozdziałów powinna być nieco większa i zawsze pogrubiona. Interlinia zazwyczaj wynosi 1,5 punktu.

tablica aktywna co można kupić www.horyzontwrazen.pl