Kosztowne dbanie o eksponaty

www.stablack.eu

Utrzymanie muzeum nie jest rzeczą tanią. Koszty rosną zwłaszcza wtedy, gdy trzeba zająć się konserwacją poszczególnych eksponatów, z których część jest nie tylko cenna, ale również bardzo stara.

Przedmioty mają to siebie, że z czasem ulegają stopniowej degradacji – dotyczy to zwłaszcza rzeczy, które powstały przed wiekami i jako takie nie zawsze są odporne na upływ czasu. Wiele dzieł sztuki, szczególnie obrazów, musi być poddawanych regularnym zabiegom konserwatorskim.

Nie bez znaczenia są również warunki ekspozycji – temperatura, wilgotność powietrza. Wszystkie te czynniki mają znaczenie dla stanu w jakim będą znajdowały się eksponowane przedmioty i prace za kolejnych kilka lub kilkanaście lat.

Nad tym, by wszystko w tej materii odbywało się jak trzeba czuwa wykwalifikowany personel. Specjaliści o rozległej wiedzy starają się, aby każdy eksponat miał się jak najlepiej.

Muzea zatrudniają pracowników, do których obowiązków należy konserwacja zgodnie z zaleceniami. Czasami sięga się po fachowców z zewnątrz, którzy kontraktowo świadczą usługi na rzecz placówek.

wyprawy do gruzji