Kryteria oceny

Załóżmy, że nasza praca magisterska jest już gotowa – to spory sukces, ale ten prosty fakt nie wyczerpuje kwestii. Teraz nasze dzieło powinno być poddane wnikliwej ocenie zarówno promotora, jak i recenzenta.

Opinie tego drugiego są szczególnie ważne, bo ma on spełniać funkcję bezstronnego obserwatora, który oceni naszą pracę. Pytanie tylko, według jakich kryteriów? Przewidziano w tym zakresie konkretne wytyczne, mianowicie formularze oceny jakimi posługują się recenzenci.

Formularz jest wskazówką, na co zwrócić uwagę, aby praca została oceniona rzetelnie i zgodnie ze standardami akademickimi. Istotny jest tytuł – czy koresponduje on z treścią pracy, czy poruszone zagadnienia nie odbiegają zbyt daleko od tytułu.

Przyjmuje się, że rozważania oderwane od tytułu dyskwalifikują pracę jako całość. Kwestie kolejne to układ pracy, jej jakość merytoryczna, nowatorstwo w podejściu do opisu/badań, a także trafność doboru źródeł.

Tyle teorii. W praktyce oceny recenzentów są często fikcją i domyślnie są one pozytywne, by zadowolić kolegę-promotora i nie robić problemów studentom.

www.wezel-strykow.pl