Lokalne muzea i ich znaczenie

Wspominaliśmy już o placówkach muzealnych, które mają za zadanie dawać świadectwo przeszłości danego regionu, miasta czy gminy. Na szczeblu lokalnym funkcjonuje sporo muzeów, które należą do miejscowych samorządów.

Często nie są to obiekty rentowne i jako takie nie mogą pochwalić się znacznymi dochodami. Generalnie muzea publiczne rzadko kiedy są w stanie na siebie zarobić, za wyjątkiem tych najbardziej obleganych z uwagi na posiadane zbiory.

Lokalne muzealnictwo jest głęboko zakorzenione w bliskim otoczeniu. Do sal zaglądają głównie wycieczki.

Łatwiej mają te muzea, które są częścią istotnych szlaków turystyczno-krajoznawczych i mogą na przykład liczyć na częste odwiedziny wycieczek młodzieży szkolnej oraz studentów. Siłą rzeczy nie wszystkie lokalne muzea mogą liczyć na taki dodatkowy zastrzyk gotówki, więc jeśli nie znajdą się sponsorzy, pozostaje liczyć na dotacje samorządowe.

Ostatnio jednak podmioty prowadzące w regionie działalność gospodarczą coraz częściej hojną ręką wspierają bliskie sobie projekty kulturalne i edukacyjne.

elpueblo.com.pl