Określenie tematu

Kwestia tematu pracy jest kluczowa w całym procesie jej przygotowywania. Dobry temat to taki, który koresponduje z naszymi zainteresowaniami i nad którym będziemy pracować z niekłamaną przyjemnością. Rzadko udaje się połączyć obowiązki z pasją, ale przy pisaniu magisterki jest to możliwe – trzeba tylko wykazać trochę dobrej woli.

Jeśli trafimy na mądrego promotora, to on sam stwierdzi, że z niewolnika nie ma pracownika. W tym układzie będzie nas zachęcał, abyśmy wskazali temat zgodny ze swoimi oczekiwaniami. Rzecz jasna promotor ma w tej materii coś do powiedzenia.

Trudno się spodziewać, by zaakceptował wszystko. Musimy poruszać się w granicach wyznaczonych jego zakresem badań, stąd tak ważne są sprawy poruszone w pierwszym wpisie. Nasz promotor musi zajmować się tym, o czym chcemy pisać pracę, a przynajmniej musi do tego w swoich działaniach nawiązywać.

Pamiętajmy również, aby zasięg tematyki nie był zbyt szeroki. Lepiej badać zagadnienia węższe, by nie zawalać się nadmiarem materiału. Warto też sprawdzić jaka jest dostępność źródeł.

https://edumax.com.pl/pol_n_Aktywna-tablica-662.html