Oświadczenie samodzielności

Pisanie pracy magisterskiej to nie przelewki. Zwykle jest to pierwsza taka publikacja w naszym życiu, z którą wiążą się określone rygory prawne.

Oczywistym jest, że przedłożona uczelni praca nie może stanowić plagiatu. Gdyby okazało się, że jednak nim jest, decyzja o wydaniu dyplomu magistra zostanie cofnięta, a sprawa może oprzeć się o prokuraturę i sąd.

W oświadczeniu samodzielności stwierdzamy także, że wszystkie wykorzystane źródła zostały oznaczone w przypisach i bibliografii z poszanowaniem praw autorskich oraz praw wydawcy. Elementy zawarte w oświadczeniach są do siebie z reguły zbliżone, możliwe są jednak pewne różnice uzależnione od konkretnej uczelni.

http://www.ckkp.pl/ adwokat wrocław

Studenci z reguły dostają do ręki wzór oświadczenia, które muszą wydrukować, załączyć do pracy i złożyć odręczny podpis. Bywa, że oświadczenie znajduje się na końcu pracy, ale coraz częściej trafia na sam początek – przed stroną tytułową.

Takie podejście wydaje się chyba bardziej logiczne. Każdy student musi pamiętać, że jego praca może zostać poddana analizie narzędziem wykrywającym plagiaty, więc nie warto kombinować.