Przedszkole – dlaczego jest potrzebne?

Krzesełka dla przedszkolaków

Być może część osób zastanawia się lub kiedyś zastanawiała się nad tym, dlaczego przedszkole stało się jednym z elementów systemu edukacji w wielu krajach świata – również w Polsce. Odpowiedzi na to pytanie częściowo udziela nam już sam termin „przedszkole”, albowiem sugeruje on jednoznacznie, że rolą takiego miejsca jest przygotowanie dzieci do nauki i pobytu w szkole. I rzeczywiście tak jest, tym bardziej, że część przedszkolnych placówek realizuje całkiem ambitne programy edukacyjne, mające na celu pogłębienie chociażby umiejętności językowych u dziecka, co w tych czasach ma znaczenie. Miejsce, w którym zaczyna się edukacja Przedszkole spełnia więc funkcję swoistego poligonu doświadczalnego z punktu widzenia dziecka, które dopiero stawia swoje pierwsze kroki w edukacyjnym świecie.

Trzeba także zwrócić uwagę na fakt, że chodzenie do przedszkola każdego dnia od poniedziałku do piątku oswaja młodego człowieka ze sferą obowiązków. A te będą mu towarzyszyć nie tylko w dzieciństwie, ale przez całe życie. Im prędzej do nich przywyknie, tym łatwiej będzie mu się odnaleźć w realiach szkół różnych szczebli, a potem również w pracy zawodowej. Dzieci, które nie chodziły do przedszkola, a następnie poszły do szkoły często mają poważne problemy adaptacyjne.

Nie potrafią skutecznie nawiązywać relacji ze swoimi rówieśnikami, a ponadto pojawiają się u nich rozmaite stany lękowe. Czasami do tego stopnia, iż potrzebna jest im pomoc ze strony psychologa dziecięcego. Następstwa pominięcia przedszkola na edukacyjnej drodze dziecka przekłada się więc na zaburzenia w procesie socjalizacji, a to sytuacja, na którą nie należy sobie pozwalać. Obciąża to bowiem psychikę dziecka.

Czasami potrzeba podejść indywidualnie Dobre przedszkole, jakie dysponuje kompetentną kadrą, radzi sobie doskonale z wieloma zadaniami. Potrafi ono realnie rozwinąć szereg umiejętności dziecka w taki sposób, że po rozpoczęciu nauki w szkole szybko zafunkcjonuje ono w sposób optymalny. Oczywiście sporo zależy tu także od predyspozycji indywidualnych młodego człowieka. Niektóre z dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym wymagają więcej uwagi ze strony opiekunek, a potem nauczycieli.

To jednak zupełnie inny temat.

www.dalmond.pl