Przypisy

www.klubdrivera.pl

Choć jesteśmy autorami swoich prac magisterskich i bierzemy za nie pełną odpowiedzialność, to nasze możliwości stawiania autonomicznych tez i samodzielnego analizowania są ograniczone. Dlatego właśnie na każdej stronie pracy magisterskiej znajduje się przynajmniej kilka odniesień do prac innych twórców. Takie odniesienia to przypisy – szalenie ważny element każdej magisterki. Czasami w pracach magisterskich są ich setki.

Im bogatsza nasza bibliografia, tym ilość przypisów będzie rosła. Trzeba pamiętać o nich również dlatego, iż wykorzystanie cudzej myśli bez podania źródła jest traktowane jako plagiat, a to oznacza dla nas dyskwalifikację. Istnieje kilka sposobów umieszczania odnośników. Zwykle robi się to na dole każdej strony – to metoda najbardziej czytelna.

Część promotorów życzy sobie przypisy dopiero na końcu pracy, w formie listy z numeracją ciągłą. Nie jest to już tak przejrzyste. Bywa, że przypisy są umieszczane odrębnie na końcu każdego rozdziału. Przypis zwykły odsyła nas do źródła danej informacji, zwykły rozszerzony może zawierać też cytat lub krótkie omówienie tez autora, a polemiczny operuje też naszą subiektywną opinią.