Sztuka zasługuje na pamięć

Osiągnięcia artystyczne, które miały miejsce na przestrzeni wielu wieków to zjawiska godne uwagi. Wiele z tych dzieł zachowało się do dziś w idealnym stanie i możemy te dobra podziwiać właśnie w muzeach.

Czasami zbiory o charakterze muzealnym są też w posiadaniu właścicieli prywatnych, którzy udostępniają je placówkom odpłatnie lub społecznie. Sama idea upamiętnienia sztuki, ocalenia jej od zapomnienia to wielka wartość.

Miejmy na uwadze, że na przestrzeni wielu lat losy licznych dzieł był burzliwe. Część zaginęła bez wieści, niektóre uległy zniszczeniu na przykład w czasie działań wojennych.

Większość z tych, z którymi los obszedł się łaskawie można podziwiać właśnie w muzeach. Można sobie łatwo wyobrazić, co by się z nimi stało, gdyby muzealnicy się nimi nie zainteresowali.

Najważniejsza kwestia to dobra wola, również ze strony właścicieli prywatnych, którzy często chcą podzielić się tym, co posiadają z innymi ludźmi. Gdyby nie taki mecenat, wielu wspaniałych dzieł nigdy byśmy nie ujrzeli.

www.elpueblo.com.pl trambambula