Spędzimy czas z kulturą

Muzea i eksponaty

Lokalne muzea i ich znaczenie

Wspominaliśmy już o placówkach muzealnych, które mają za zadanie dawać świadectwo przeszłości danego regionu, miasta czy gminy. Na szczeblu lokalnym funkcjonuje sporo muzeów, które należą do miejscowych samorządów. Często nie...

Kosztowne dbanie o eksponaty

Utrzymanie muzeum nie jest rzeczą tanią. Koszty rosną zwłaszcza wtedy, gdy trzeba zająć się konserwacją poszczególnych eksponatów, z których część jest nie tylko cenna, ale również bardzo (więcej…)

Sztuka zasługuje na pamięć

Osiągnięcia artystyczne, które miały miejsce na przestrzeni wielu wieków to zjawiska godne uwagi. Wiele z tych dzieł zachowało się do dziś w idealnym stanie i możemy te dobra podziwiać właśnie...

Glosniki i mikrofony

Sprzęt audio